Carvit d.o.o.

Naslov: Voklo 86
Kraj: Šenčur, 4208
ID za DDV: SI86610660
Tel: +386 (0)31 375 245 Janez
Fax: +386 (0)4 259 14 09

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Kranju, številka reg. vpisa SRG 03576/2001 z dne 10.12.1991.
Matična št.: 5534194000
TR: SI56 0510-0801-0128-926 (Abanka)
BIC: ABANSI2x

Imate vprašanje ?